Mateřská škola Harmonie - Neratovice

                        Motto:

                        Děti nechtějí být tiše, ale chtějí si povídat.

                        Nechtějí sedět, ale být aktivní.

                        Nechtějí monology, ale dialogy.

                        Nechtějí být chváleny, ale chtějí uznání.

                        Nechtějí pracovat rukama nebo hlavou,

                        ale chtějí pracovat rukama i hlavou. 

                        Chtějí, aby byly chápány a ne souzeny.

                        Nechtějí být nevytížené ani přetížené,

                        ale každé dítě se chce učit podle svých schopností.
                                              

                                               Christel Manske 


Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu.
S pomocí ŠVP se snažíme být dětem těmi nejlepšími průvodci na cestě
za poznáním a rodičům partnerem a rádcem při výchově jejich dětí.

Pomocí přirozené výchovy rozvíjet osobnost dětí, jejich zdravé sebevědomí, tvůrčí schopnosti a samostatnost.


Ve spolupráci s rodinou vést děti k ohleduplnosti a toleranci k jiným lidem a společně vytvářet
základy celoživotního vzdělávání a slušného chování. 


Děti jsou naše budoucnost. Vše, co do nich v předškolním věku vložíme, se nám a naší společnosti jednou vrátí.

Proto je připravme do života co nejlépe, s láskou a pochopením. 

NOVINKY

obrázek
Vážení rodiče,
11. 5. 2016 proběhl zápis dětí do MŠ Harmonie pro šk.rok 2016/2017.
Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na všech budovách MŠ, na ředitelství MŠ a na webových stránkách školy dne 6. 6. 2016, po dobu alespoň 15 dnů.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí se účastníkům předá do vlastních rukou na ředitelství MŠ Harmonie ve dnech 7. - 16. 6. 2016. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou.
HOME - MŠ Harmonie, Neratovice

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign