Aktuality

Plavecký výcvik pro předškolní děti - školní rok 2018/2019Zahájení výcviku úterý 4.9.2018
Ukončení výcviku úterý 13.11. 2018
Cena - 460,- Kč (10 lekcí á 46,-Kč)
S sebou do batohu - plavky, ručník, čepici se jménem, pití v plastové lahvi
Svačinu děti dostanou z MŠ.
Příchod dětí do MŠ nejpozději do 7.45 hod. 
PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO


ŠKOLNÉ – školní rok 2018/2019


Školné se hradí poukázkou, jednorázovým příkazem nebo trvalým příkazem na náš účet.
Částka: 820,- Kč
č. ú.: 00035-0466162319
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: číslo dítěte (zjistíte v MŠ)
(splatnost je nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce).


V případě trvalého příkazu zašlete potvrzení o zřízení na adresu mspisnicka@email.cz


Předškolní děti /5-6let/ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.


STRAVNÉ - školní rok 2018/2019


Stravné lze hradit poukázkou, jednorázovým příkazem nebo si zadat inkasní příkaz ve vaší bance. (splatnost je do 15. dne příslušného měsíce)

SOUHLAS S INKASEM:
číslo účtu: 0100225901/0800
limit pro jednotlivé platby:minimálně 900,-Kč
doba platnosti: neurčitá po celou docházku dítěte do MŠ
potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem zašlete vedoucí stravování na adresu:
sjctyrlistek@ms-neratovice.cz

V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny pí. Červovou na tel. čísle: 315 68 58 93, mobil.602 277 244, email: sjctyrlistek@ms-neratovice.cz

NOVINKY

Školní rok 2018 - 2019

obrázek
Vážení rodiče,
3. září Vás a Vaše dítě rádi uvítáme v našich zařízeních.
Na Vaše děti se těší kolektiv MŠ Harmonie
HOME - MŠ Harmonie, Neratovice

Created by © 2011- 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign