Aktuality

PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO


ŠKOLNÉ – školní rok 2017/2018


Školné se hradí poukázkou, jednorázovým příkazem nebo trvalým příkazem na náš účet.
Částka: 768,- Kč
č. ú.: 00035-0466162319
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: číslo dítěte (zjistíte v MŠ)
(splatnost je do 15. dne příslušného měsíce).


V případě trvalého příkazu zašlete potvrzení o zřízení na adresu mspisnicka@email.cz


Předškolní děti /5-6let/ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.


STRAVNÉ - školní rok 2017/2018


Stravné lze hradit poukázkou, jednorázovým příkazem nebo si zadat inkasní příkaz ve vaší bance. (splatnost je do 15. dne příslušného měsíce)

SOUHLAS S INKASEM:
číslo účtu: 0100225901/0800
limit pro jednotlivé platby:minimálně 900,-Kč
doba platnosti: neurčitá po celou docházku dítěte do MŠ
potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem zašlete vedoucí stravování na adresu:
sjctyrlistek@ms-neratovice.cz

V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny pí. Červovou na tel. čísle: 315 68 58 93, mobil.602 277 244, email: sjctyrlistek@ms-neratovice.cz

NOVINKY

Prázdniny

obrázek
Vážení rodiče,
od 1. 1. 2018 dojde ke změně výše úplaty za stravování dětí v MŠ Harmonie. U dětí ve věku 3 - 6 let o 4 Kč za den při celodenním pobytu a u dětí nad 7 let o 6 Kč za den při celodenním pobytu. Podrobný rozpis najdete ve složce "dokumenty".
Alena Slámová, ředitelka

HOME - MŠ Harmonie, Neratovice

Created by © 2011- 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign