AktualityAKCE V MŠ - ZÁŘÍ


TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 10.9. ZELENÁ TŘÍDA (15.30 HOD.)
                                       11.9. MODRÁ TŘÍDA (15.30 HOD.)
                                       19.9. ŽLUTÁ TŘÍDA  (15.30 HOD.)

 DIVADLO V MŠ -      18.9. ,,CO MALÍ MEDVĚDI O PODZIMU
                                                  NEVĚDÍ"

,,LETEM SVĚTEM" - CELOROČNÍ PROJEKT  - ŽLUTÁ TŘÍDA

,,KRTEČKOVA PÁRTY" - ČERVENÁ TŘÍDA

  SBĚR KAŠTANŮ, ŽALUDŮ, LISTŮ - VYRÁBĚNÍ - ZELENÁ TŘÍDA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRO NOVĚ NASTUPUJÍCÍ DĚTI:

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ 3.9. 2018 PŘÍCHOD DO MŠ MEZI 6.30 AŽ 8.00 HODIN
DÉLKA POBYTU V PRVÍCH DNECH V MŠ JE CCA 1-2 HODINY. ADAPTACE SE BĚHEM TÝDNE BUDE POSTUPNĚ PRODLUŽOVAT
S SEBOU BAČKORY A NÁHRADNÍ OBLEČENÍ


PLATBA ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK ROK 2018/2019

Vážení rodiče, pro následující školní rok (2018/2019) byla zřizovatelem stanovena výše úplaty za .předškolní vzdělávání stanovena na 820,- Kč.
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do posledního dne předcházejícího kalendářního měsíce ( např. úplata za měsíc září 2018 musí být uhrazena do 15.9. 2018)

Školné se hradí poukázkou, jednorázovým příkazem nebo trvalým příkazem na náš účet. 
Částka: 820,- Kč 
č. ú.: 00035-0466162319
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: číslo dítěte (zjistíte v MŠ) 

V případě trvalého příkazu zašlete potvrzení o zřízení na adresu urybicek@ms-neratovice.cz nebo doklad o zadání trvalé platby předejte v MŠ
Složenkou - obdržíte každý měsíc v MŠ

Předškolní děti /5-6let/ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.


PLATBA STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK ROK 2018/2019


Stravné lze hradit poukázkou, jednorázovým příkazem nebo si zadat inkasní příkaz ve vaší bance. (splatnost je do 15. dne příslušného měsíce) 

SOUHLAS S INKASEM:
číslo účtu: 0100225901/0800 
limit pro jednotlivé platby:minimálně 900,-Kč
doba platnosti: neurčitá po celou docházku dítěte do MŠ
potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem zašlete vedoucí stravování na adresu:
sjslunicko@centrum.cz

V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny pí. Maškovou
na tel. čísle: 315 685 343 email: sjslunicko@centrum.cz

NOVINKY

Školní rok 2018 - 2019

obrázek
Vážení rodiče,
3. září Vás a Vaše dítě rádi uvítáme v našich zařízeních.
Na Vaše děti se těší kolektiv MŠ Harmonie
HOME - MŠ Harmonie, Neratovice

Created by © 2011- 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign