Aktuality

____________________________________________________________________________

 AKCE V PROSINCI


ČTENÍ DO OUŠKA - DĚTI ZE II.ZŠ ČTOU KAŽDÝ ČTVRTEK V NAŠÍ MŠ

CVIČENÍ V DDM - ZELENÁ A ČERVENÁ TŘÍDA

DIVADLO V MŠ - 6.12.

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU - 4.12. DOPOLEDNE PŘED MŠ

VYSTOUPENÍ V DKE - 8.12. ČERVENÁ TŘÍDA

BESÍDKY  - MODRÁ TŘ. - 6.12.
                   - ČERVENÁ TŘ. - 7.12. ,,čertí rojení"
                   - ŽLUTÁ TŘ. - 12.12. ,,vánoční posezení"
                   - ZELENÁ TŘ. - 13.12. ,,vánoční jarmark"
________________________________________________________________________________________

  • Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavádí od školního roku 2017/2018. Termín pro začátek povinnosti je pro tento školní rok 2017/2018 od 4. září.

  • Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdrav í a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
___________________________________________________________________


PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO


ŠKOLNÉ – školní rok 2017/2018

Školné se hradí poukázkou, jednorázovým příkazem nebo trvalým příkazem na náš účet.
Částka: 768,- Kč 
č. ú.: 00035-0466162319
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: číslo dítěte (zjistíte v MŠ) 
(splatnost je do 15. dne příslušného měsíce).

V případě trvalého příkazu zašlete potvrzení o zřízení na adresu urybicek@ms-neratovice.cz nebo doložte potvrzení ve své třídě


Předškolní děti /5-6let/ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.STRAVNÉ - školní rok 2017/2018

Stravné lze hradit poukázkou, jednorázovým příkazem nebo si zadat inkasní příkaz ve vaší bance. (splatnost je do 15. dne příslušného měsíce) 

SOUHLAS S INKASEM:
číslo účtu: 0100225901/0800 
limit pro jednotlivé platby:minimálně 900,-Kč
doba platnosti: neurčitá po celou docházku dítěte do MŠ
potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem zašlete
vedoucí stravování na adresu: sjslunicko@ms-neratovice.cz

V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny pí. Wernerová na tel. čísle: 315 685 343, 315 685 620, email: sjslunicko@ms-neratovice.cz


 

NOVINKY

Prázdniny

obrázek
Vážení rodiče,
od 1. 1. 2018 dojde ke změně výše úplaty za stravování dětí v MŠ Harmonie. U dětí ve věku 3 - 6 let o 4 Kč za den při celodenním pobytu a u dětí nad 7 let o 6 Kč za den při celodenním pobytu. Podrobný rozpis najdete ve složce "dokumenty".
Alena Slámová, ředitelka

HOME - MŠ Harmonie, Neratovice

Created by © 2011- 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign