Aktuality

!!! ŠKOLNÉ A STRAVNÉ 2018/2019 !!!

Od září 2018 se školné platí měsíc dopředu, proto prosíme rodiče o zadání trvalého příkazu na školné od srpna 2018 (č.ú. a var.symbol dítěte je k dispozici v MŠ - třída včeličky) a o zadání souhlasu s inkasem na stravné (minimální limit 1000,- Kč na dítě ) - Č.ú. 100225901/0800

 


ŠKOLNÍ ROK 2018/19

5.9.2018 -celoškolkové třídní schůzky od 15:30 hod.NOVINKY

Prázdniny

obrázek
Vážení rodiče,
dne 10. května proběhl zápis dětí na školní rok 2018/2019.

Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen ve všech budovách MŠ, na ředitelství MŠ Harmonie a na webových stránkách školy 4. 6. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámena. Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout ve dnech 5.-15.6. na ředitelství MŠ, nevyzvednutá jim budou zaslána poštou
Alena Slámová, ředitelka

HOME - MŠ Harmonie, Neratovice

Created by © 2011- 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign