Naše školkaNaše školka Sluníčko má dvě budovy a je umístěna v pěkném prostředí nedaleko nádraží. Byla otevřena v září 1978 a druhá budova vila v březnu 1979. V roce 2013 došlo k zateplení obou budov a generální opravě střechy na hlavní budově. Naše školka dostala nový kabát a září jako opravdové sluníčko. Rozsáhlou zahradu MŠ z části tvoří lesík s jehličnatými a listnatými stromy a klasickým lesním porostem, část tvoří trávníky. Zahrada MŠ prošla rekonstrukcí, která byla dokončena koncem roku 2015. Zahradu školky využíváme k nejrůznějším činnostem, nejen poznávacím, ale také sportovním. Lesní prostředí poskytuje dostatek možností ke zkoumání, pozorování živočichů, k práci s přírodninami a také ke kladnému vztahu k přírodě. 

    Na hlavní budově jsou čtyři třídy. S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu tak, abychom rozvíjeli základní dovednosti a znalostidůležité pro další život. Na budově pracují také asistentky pedagoga s integrovanými dětmi. Základní vzdělávací program doplňujeme výukou plavání. Každý měsíc máme nějaké divadelní představení. Alespoň jednou za rok jedeme s dětmi na nějaký výlet a pravidelně vyrážíme do školy v přírodě.

    Do přilehlé budovy - vily jsou přednostně umisťovány děti s respiračním onemocněním. Mimo učitelek péči doplňuje dětská sestřička. Pravidelně sem každý týden dochází lékař - alergolog. V této třídě se pracuje podle stejného vzdělávacího programu jako na budově, paní učitelky  k práci využívají interaktivní tabuli. Prostředí třídy je přizpůsobeno alergickým dětem, nejsou zde koberce ani záclony a sestřička s dětmi pravidelně inhaluje a provádí dechová cvičení. Veškerá péče je hrazena zdravotními pojišťovnami, se kterými má MÚ smlouvu (207-Oborová zdravotní pojišťovna, 211- Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, 205- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna). Děti se přijímají na základě lékařského potvrzení od specialisty- alergologa, potvrzení se předkládá při zápisu dítěte do MŠ.

   Všechny třídy jsou v současné době renovovány, všude byl vyměněn nábytek, dveře a ve dvou třídách probíhá rekonstrukce umýváren, ve zbylých dvou proběhne příští rok.

   V suterénu této budovy je umístěna také sauna, kterou v současné době využívají děti ze všech školek právního subjektu. V obou budovách nachází příjemné prostředí a péči všech našich zaměstnanců 122 dětí.

NOVINKY

Prázdniny

obrázek
Vážení rodiče,
dne 10. května proběhl zápis dětí na školní rok 2018/2019.

Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen ve všech budovách MŠ, na ředitelství MŠ Harmonie a na webových stránkách školy 4. 6. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámena. Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout ve dnech 5.-15.6. na ředitelství MŠ, nevyzvednutá jim budou zaslána poštou
Alena Slámová, ředitelka

HOME - MŠ Harmonie, Neratovice

Created by © 2011- 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign