Naše školka

 

 

 

 

 

 

Naše Mateřská škola je dvoupatrová budova umístěna uprostřed sídliště nedaleko III. ZŠ. Na každém patře se nacházejí dvě třídy, každá s vlastním sociálním zařízením a malou kuchyňkou. První patro - Včeličky a Berušky, druhé patro - Motýlci a Žabičky. Třídy jsou homogenní. 

Škola je obklopena prostornou zahradou, která je postupně doplňována novými herními prvky. Má funkční charakter a je celoročně využívána k nejrůznějším společenským a sportovním aktivitám a hrám.  

 

 


NAŠE TŘÍDY

Ve všech třídách se během jednoho týdne prolíná výchova: jazyková, hudební, literární, tělesná, rozumová, výtvarná, estetická a mravní. Děti se zapojují do mnoha soutěží např. výtvarných, nacvičují dramatizace pohádek, pásma písniček, básní a tanečků. Je to činnost náročná, ale radostná, protože děti i p.uč. z ní mají potěšení.

Potřebné informace o činnostech na jednotlivých třídách najdete v šatnách na nástěnce. Všechny třídy jsou svým vybavením přizpůsobené věku dítěte, tak aby se zde cítily co nejlépe!!

Berušky

Berušky

Paní učitelky:
Vlasta Malá
Daniela Burocková

Asistent pedagoga:
Monika Škrabáková

Děti 4–5 leté. P.uč. měly tyto děti již v loňském roce, kdy byly děti „nováčky“. Letos na ně čekají již náročnější úkoly, kterými si budou upevňovat své sebevědomí, ale také plno her a zábavy.

 

Více

Včeličky

Včeličky

Paní učitelky:
Irena Kafková
Andrea Šabatková

Třída heterogenní – smíšená. Letos jsme zde přivítali nové děti. Vznikají zde přirozené skupinky dětí, a to nejen podle věku, ale i podle individuálních schopností a podle formujících se osobností jednotlivých dětí. Společně si ve třídě hrají, tvoří a z nabídky činností si během dne vybírají. Mají možnost si postupně vyzkoušet roli mladšího a později staršího kamaráda, což je pro řadu dětí nová zkušenost, kterou z rodiny neznají. Mladší děti se zde učí od starších a starší získávají prosociální zkušenosti v kontaktu s menšími dětmi – mohou je učit, pomáhat jim a naučit se respektu.

 

Více

Motýlci

Motýlci
 
Paní učitelky:
Lucie Cihlářová
Radoslava Mázlová 

Třída předškoláčků, kterým se obě paní učitelky věnovaly již v loňském roce. Jsou zde děti 5–6 leté,které za rok usednou do školních lavic. Prostory třídy většina dětí již zná, neboť ji navštěvovaly loni.

 https://www.facebook.com/groups/510512142624830/

 

Více

Žabičky

Žabičky

Paní učitelky:
Jana Havelková
Romana Židková

Třída nejmenších dětí 3-4 letých, které se s životem v MŠ teprve seznamují. Děti zde zpívají, cvičí, malují, zdokonalují se v sebeobsluze, ale hlavně si hrají a dovádějí!

 

Více

NOVINKY

Prázdniny

obrázek
Vážení rodiče,
dne 10. května proběhl zápis dětí na školní rok 2018/2019.

Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen ve všech budovách MŠ, na ředitelství MŠ Harmonie a na webových stránkách školy 4. 6. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámena. Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout ve dnech 5.-15.6. na ředitelství MŠ, nevyzvednutá jim budou zaslána poštou
Alena Slámová, ředitelka

HOME - MŠ Harmonie, Neratovice

Created by © 2011- 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign