Plán akcí

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
  
ZÁŘÍ  -  přivítání nových dětí a rodičů
  -  třídní schůzky s rodiči, seznámení se ŠVP, provozem MŠ
  -  výlet do Ostré - Motýlci a Včeličky
ŘÍJEN -  cílené vycházky do podzimní přírody – pouštění draků, sběr přírodnin
  -  výlet na zámek v Ploskovicích - Motýlci, Včeličky a Žabičky
  -  podzimní dílny s rodiči
  -  Halloweenské dopoledne aneb strašení po česku
LISTOPAD -  fotografování dětí
  -  divadlo v mš
  -  zamykání zahrady
  -  skřítek Podzimníček
PROSINEC -  Mikuláš v MŠ
  -  vypouštění balonků s přáním Ježíškovi
  -  vánoční dílny a vystoupení dětí
  -  divadlo V MŠ
  -  zdobení stromečků v Domě kněžny Emmy, zpěv koled
LEDEN -  návštěva planetária - Motýlci, Včeličky, Žabičky
  -  beseda s Mě Policií na téma bezpečnost
  -  divadlo v MŠ
  -  návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ
  -  plavecký výcvik předškolních dětí -10lekcí  - Včeličky a Žabičky
ÚNOR -  divadlo v MŠ
  -  řemesla v mš - tématické návštěvy (švadlena, tiskař, pekaři, zahradník)
  -  návštěva svíčkárny - Šestajovice - Motýlci, Včeličky, Žabičky
  -  masopustní veselice 
BŘEZEN -  odemykání zahrady
  -  divadlo v MŠ
  -  ukliďme svět 
DUBEN  -  výlet do Perníkové chaloupky - Motýlci a Včeličky
  -  Hody, hody - návštěva velikonočního zajíčka
  -  Den Země  
  -  Den dětské knihy - návštěva tiskárny, knihovny
  -  Noc s Andersenem - spaní v mš - Motýlci
  -  Slet čarodějnic 
KVĚTEN  -  návštěva byškovické farmy
  -  sluníčkový den
  -  zápis do MŠ - den otevřených dveří
  -  třídní výlety vláčkem - Lobkovice, Tišice, Mělník
  -  Škola v přírodě - Smržovka - Motýlci
  -  divadlo v MŠ
ČERVEN -  oslava MDD 
  -  celodenní výlet - včechny třídy
  -  fotografování dětí na školní zahradě - společné foto
  -  rozloučení se školním rokem a šerpování školáků 

NOVINKY

Prázdniny

obrázek
Vážení rodiče,
dne 10. května proběhl zápis dětí na školní rok 2018/2019.

Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen ve všech budovách MŠ, na ředitelství MŠ Harmonie a na webových stránkách školy 4. 6. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámena. Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout ve dnech 5.-15.6. na ředitelství MŠ, nevyzvednutá jim budou zaslána poštou
Alena Slámová, ředitelka

HOME - MŠ Harmonie, Neratovice

Created by © 2011- 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign