Školní vzdělávací program

Za pohádkou s beruškou

 

Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém, vřelém a přijímacím.

(Z. Matějček)

 

Cíle:

 

 •  Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení.
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

 

Vzdělávací obsah:

Obsah vzdělávání je ve školním vzdělávacím programu rozpracován do sedmi bloků.Měsíc září bude věnován adaptaci nově příchozích dětí.

ŠVP určuje přibližné časové rozložení daných témat nezávazně. Časový prostor k realizaci

zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky.

 

 • Měsíc září – projekt „Adaptace dětí“

 • O veliké řepě

 • Perníková chaloupka

 • Pohádkové Vánoce

 • O hajném Robotkovi

 • Červená Karkulka

 • Princezna ze mlejna

 • Pejsek a kočička

NOVINKY

Prázdniny

obrázek
Vážení rodiče,
dne 10. května proběhl zápis dětí na školní rok 2018/2019.

Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen ve všech budovách MŠ, na ředitelství MŠ Harmonie a na webových stránkách školy 4. 6. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámena. Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout ve dnech 5.-15.6. na ředitelství MŠ, nevyzvednutá jim budou zaslána poštou
Alena Slámová, ředitelka

HOME - MŠ Harmonie, Neratovice

Created by © 2011- 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign