MŠ Sluníčko


Vedoucí pracoviště: KŠÍROVÁ Jana

Telefon: 315 682 258
Mobil:    604 754 695 (pouze ve třídách na budově)
             721 084 683 (pouze na vile)
E-mail:  msslunicko@centrum.cz

Adresa: Hamplova 1104 a 129
            277 11 Neratovice

PROVOZNÍ DOBA   6.30 - 16.30 hodin

Učitelky  
budova:   JŮZLOVÁ Jaroslava - zástupkyně vedoucí
               BARBOROVÁ Marta
               KADLECOVÁ Zuzana
               POSTRÁNECKÁ Miroslava
               SVOBODOVÁ Hana
               ŠŤASTNÁ Pavla
               TUMPACHOVÁ Ilona
vila:         Bc. MATĚJKOVÁ Kateřina
                     LEJČKOVÁ Jaroslava
dětské sestry:JANDOVÁ Denisa

asistentky pedagoga:   TICHÁ Jaroslava
                                  SVOBODOVÁ Petra

Provozní personál
školnice:   TICHÁ Jaroslava
                HROMASOVÁ Vladimíra
uklízečky: BOČKOVÁ Jitka
                HORNÍKOVÁ Marcela
pradlena:   HROMASOVÁ Vladimíra  

vedoucí pracoviště ŠJ: WERNEROVÁ Jana
Telefon:   315 685 343
E-mail:     sjslunicko@centrum.cz

Vedoucí kuchařka:   KRACÍKOVÁ Monika
Kuchařka: FIŠEROVÁ Alena
Pracovnice obchodního provozu:   STRNADOVÁ Marcela 

NOVINKY

obrázek
Vážení rodiče,
11. 5. 2016 proběhl zápis dětí do MŠ Harmonie pro šk.rok 2016/2017.
Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na všech budovách MŠ, na ředitelství MŠ a na webových stránkách školy dne 6. 6. 2016, po dobu alespoň 15 dnů.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí se účastníkům předá do vlastních rukou na ředitelství MŠ Harmonie ve dnech 7. - 16. 6. 2016. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou.
HOME - MŠ Harmonie, Neratovice

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign