logotyp

Školní vzdělávací program

MŠ U rybiček - Vzdělávací program 


Každým dnem s úsměvem

jehož předpokladem a samozřejmostí je spokojené dítěZákladní principy programu:

 • rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy

 • položit základy celoživotního vzdělávání u všech dětí podle jejich možností, zájmu a potřeb

 • rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, děti zdravotně znevýhodněné


Cíle vzdělávání:

 • vytvořit dítěti takové prostředí a podmínky, aby dosáhlo své předpokládané úrovně

 • umožnit optimální rozvoj osobnosti dítěte na základě prožitku

 • podporovat rozvoj samostatnosti v oblasti komunikačních dovedností

 • vychovávat a vzdělávat děti se specifickými potřebami


Vzdělávací obsah:

 • základní téma vychází z ročních období

 • integrované bloky jsou dále rozpracovány

 • Kdo jsem a kde žiji

 • Jak vnímám barevný podzim

 • Věci kolem mě

 • Krásný čas vánoční

 • Zima a její kouzla

 • Pohádkový svět očima dětí

 • Toulky předjařím - poslové jara

 • Velikonoční radovánky

 • Všechny maminky a děti na světě mají svátek

 • Co nám říká semafor

 • Kampak sluníčko, vždyť je léto a jsou prázdniny


Plán akcí školy - U rybiček 
ve školním roce 2019/2020

 Pro letošní školní rok plánujeme již tradičně akce, které se osvědčily, jiné aktivity vyplynuly z reagování na vzniklou situaci.     

 • POSEZENÍ S RODIČI PŘI ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
 • CVIČENÍ DĚTÍ V DDM
 • DIVADLA A VARIETÉ V MŠ A SD NERATOVICE
 • MIKULÁŠ V MŠ - NADÍLKA, NÁVŠTĚVA ČERTA A MIKULÁŠE
 • P.UČITELKY HRAJÍ DĚTEM DIVADLO – Divadelní festival 
 • MEZIGENERAČNÍ SOUTĚŽ V DKE
 • VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A VYSTOUPENÍ V DKE
 • ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ V DKE
 • KONCERTY (vánoční,…)
 • BESEDA RODIČŮ S P. UČITELKOU ZE ZŠ
 • FOTBALOVÝ TURNAJ
 • PLAVECKÝ VÝCVIK PŘEDŠKOLÁKŮ (2. pololetí)
 • MASOPUSTNÍ REJ V MASKÁCH
 • TÉMATICKÉ NÁVŠTĚVY – KNIHOVNA, POLICIE, HASIČI, ZÁCHRANÁŘI
 • FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ 
 • ZÁPIS DO MŠ
 • OSLAVY DNE DĚTÍ
 • GALERIE NA PROVÁZKU
 • VÝLETY NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Školní rok 2019 - 2020

obrázek
Vážení rodiče,
přejeme Vám i dětem pěkné prožití prázdnin a 1. 9. 2020 se těšíme. že se zase sejdeme.
Za kolektiv celé MŠ Harmonie
Alena Slámová

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign