Aktuality

MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSNIČKA JE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

PLATBA ŠKOLNÉHO NA MĚSÍC DUBEN A KVĚTEN JE POZASTAVENA


ZDRAVÍME VŠECHNY

ZDRAVÍME VŠECHNY

ZDRAVÍME VŠECHNY KLUKY, HOLKY,

CO CHODÍ DO NAŠÍ ŠKOLKY,

BRZY PŘIJDOU DOBRÉ ZPRÁVY,

ŽE JSOU VŠICHNI LIDÉ ZDRÁVI,

VYDRŽME TO JEŠTĚ CHVÍLI,

NUDU ZAŽEŇ SVOJÍ PÍLÍ,

MALUJTE A ZPÍVEJTE,

S RODINOU SE ZASMĚJTE.

I KDYŽ NÁM UŽ ŠKOLKA CHYBÍ,

TAK NESMÍME DĚLAT CHYBY,

AŽ ZAS BUDE VŠUDE ČISTO,

VE ŠKOLCE MÁŠ SVOJE MÍSTO.

MY JSME PILNÉ JAKO VČELKY,

ŠIJEME PRO VŠECHNY ROUŠKY.

A JE TU KONEC BÁSNIČKY,

ZDRAVÍ VÁS VŠICHNI Z PÍSNIČKY
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Žádost o ošetřovné vydáváme na základě písemného kontaktu emailem.
Pište na email - mspisnicka@email.cz   


ZMĚNA - ZÁPISY K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Opatření MŠMT
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Na webových stránkách obou základních škol bude od 1. dubna do 15. dubna 2020 spuštěna elektronická registrace (elektronický zápis).
 ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Školní 900 - www.zs-mpb.cz
 ZŠ Neratovice, 28. října 1157 - www.3zsneratovice.cz
Elektronickou registraci lze provést z domova, z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání. Po provedení elektronické registrace budou na vámi zadaný e-mail odeslány potvrzující informace o zvoleném termínu zápisu a registrační číslo pro zápis. Nápověda pro vyplnění elektronické registrace.
Škola vyplněné žádosti vytiskne a rodiče je musí přijít do školy podepsat.
Za tím účelem budou ve vestibulech obou škol otevřeny improvizované kanceláře, kde po předložení občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu dítěte, zákonný zástupce podepíše vytištěnou žádost.
V případě, že nemáte možnost provést elektronickou registraci, dostavte se bez dítěte do vybrané základní školy a vyplňte přihlášku na místě.
„Kanceláře“ budou otevřeny ve dnech 6. – 15. dubna 2020 (kromě velikonočních svátků) denně od 9 do 11 hodin, v úterý a čtvrtek také od 15 do 17 hodin.
V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné do vybrané školy doručit v době zápisu žádost o odklad s doporučujícím posouzením z PPP a od dětského nebo odborného lékaře. Formulář žádosti naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.
Dále upozorňujeme všechny zákonné zástupce, kteří byli u zápisu v roce 2019, a jejich dítěti byl udělen odklad povinné školní docházky, aby také učinili zápis elektronicky nebo osobně viz výše. Udělením odkladu v roce 2019 není dítě automaticky na danou školu přijato.
Přijímání žáků bude probíhat v souladu s vypsanými kritérii jednotlivých základních škol. Seznamy přijatých dětí k základnímu vzdělávání budou zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce před hlavními vchody jednotlivých škol a na jejich webových stránkách.                                                       PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO
ŠKOLNÉ – školní rok 2019/2020


Školné se hradí trvalým příkazem, jednorázovým příkazem nebo složenkou na účet MŠ Harmonie.

Částka: 943,- Kč
č. ú.: 00035-0466162319
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (zjistíte v MŠ )
(splatnost je nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce).

Preferujeme plarbu trvalým příkazem. Potvrzení o jeho zřízení zašlete na adresu pisnicka.delfinci@email.cz

Předškolní děti /5-6let/ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

S dotazy se obracejte na pí. uč. Šárku Polívkovou - třída Delfínků.


STRAVNÉ - školní rok 2019/2020

Stravné lze hradit poukázkou nebo jednorázovým příkazem. Splatnost je do 15. dne příslušného měsíce. 

V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny pí. Červovou na tel. čísle: 315 68 58 93, mobil.602 277 244, email: sjctyrlistek@ms-neratovice.cz


NOVINKY

Školní rok 2019 - 2020

obrázek
Na základě rozhodnutí zřizovatele je MŠ HARMONIE OD 16.3. 2020 UZAVŘENA, bližší informace obdržíte ve školkách a v sekci INFORMACE . Prosíme sledujte naše webové stránky bedlivě, ke změnám může docházet denně.

V období NOUZOVÉHO STAVU je pro veřejnost uzavřeno ŘEDITELSTVÍ MŠ - v nutných případech volejte na čísla uvedená na webových stránkách.
DATUM ZÁPISU DĚTÍ zatím není změněn, pokud by se tak stalo, budete okamžitě informováni. ZATÍM JE POUZE POZASTAVEN PŘÍJEM PŘEDBĚŽNÝCH PŘIHLÁŠEK. Děkuji všem za pochopení.
A. Slámová, ředitelka MŠ

Vážení rodiče,
zápis pro školní rok 2020/2021 se bude konat 6. května.Bližší informace jsou zveřejněny v sekci DOKUMENTY. Najdete zde i předběžné přihlášky, které jsou od 9. března dispozici také na ředitelství MŠ.
A. Slámová, ředitelka


Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign