logotyp

AktualityInformace pro rodiče nově nastupujících dětí do MŠ

Z důvodů zvýšených hygienických podmínek v MŠ nebudeme v červnu pořádat schůzku pro rodiče nově nastupujících dětí, veškeré informace naleznete v tomto dokumentu:

 • Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020
 • Do MŠ se dostavte s dítětem do 8. 00 hod.
 • Rozpis, do jaké třídy bude vaše dítě zařazeno bude umístěn na dveřích do hlavní budovy.
 • Úhrada za školné - platí se vždy měsíc předem (trvalým nebo jednorázovým příkazem), platba na září bude muset proběhnout do 15. 9. 2020, platba na říjen musí proběhnout do 30. 9. 2020. V MŠ dostanete první den nástupu dítěte variabilní symbol dítěte a číslo účtu.
 • Platba stravného – musí proběhnout do 15 dne v daném měsíci.

 

Adaptace

 • Adaptace nově přijatých dětí probíhá obvykle ve dvou týdnech, dle individuálních potřeb

dítěte (zohledňuje se věk dítěte, sociální vyzrálost, schopnost adaptace). Vše probíhá

formou konzultací s učitelkou s rodičem (zákonným zástupcem dítěte).

 • Adaptaci není dobré uspěchat. Dopřejte svým dětem dostatečný čas na zvykání si ve školce, odloučení od rodičů a na skutečnost, že se musí částečně přizpůsobit daleko většímu množství lidí, než je rodina, ve které se dosud pohybovaly.

Průběh adaptace:

První týden

 • První den dítě přichází do školky s rodiči (zákonnými zástupci), seznámí se s třídou, paní učitelkou a ve školce je dle situace 1-2 hodiny
 • 2. - 5. den se dítěti doba pobytu prodlužuje (dle individuálních potřeb a po konzultaci s třídní učitelkou), pobyt je zakončen obědem.

Druhý týden

 • zohledňuje se průběh prvního týdne adaptace dítěte, pokud dítě novou situaci zvládá bez větších obtíží, zůstává dítě ve školce do odpoledních hodin

Co děti budou v MŠ potřebovat

Oblečení do třídy: děti se nejlépe cítí v pohodlném oblečení

(tričko, tepláky, zástěrky, hrací kalhotky, legíny), jako obuv do školky doporučujeme bačkůrky s pevnou patou - z důvodu bezpečnosti a zdraví dítěte ( ne crocsy a látkové měkké bačkory)

Na pobyt venku: starší pohodlné oblečení (takové, aby si dítě mohlo hrát bez obav z ušpinění)

přiměřené aktuálnímu počasí.

V zimním období nezapomínat na rukavice (NE prstové), čepice, šály, v letním pokrývku hlavy.

Do poličky: náhradní spodní prádlo, ponožky, punčocháče, tepláky, tričko,

 

Co by mělo vaše dítě umět před nástupem do MŠ

 • Znát své jméno, příjmení i věk
 • Umět si o něco říct, vyjádřit nesouhlas
 • Poznat svoje oblečení
 • Oblékat a svlékat si tričko, kalhoty, ponožky-učitelka by měla pomoci jen v případě nutnosti
 • Obouvat a zouvat boty a bačkůrky (s tkaničkami pomůžeme)
 • Během jídla sedět v klidu u stolu
 • Jíst lžící a pít ze skleničky
 • Umývat si ruce, utírat se do ručníku
 • Používat toaletu - umět si včas říct a utírat si zadeček (pleny do školky nepatří!)
 • Zvládnout chůzi po schodech

Máte-li nějaké dotazy, chcete-li se poradit, s důvěrou se obraťte

na paní učitelky.

TĚŠÍME SE NA VÁS I VAŠE DĚTI.

Vážení rodiče,

 Od pondělí 25. 5. 2020 je MŠ U Rybiček v provozu pro všechny děti za přísných hygienických opatření.

 
Organizační pokyny :

 •  Do MŠ ráno přijde pouze jeden rodič s dítětem - oba v roušce, s vyplněným čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud dítě bude mít kašel, rýmu, a to i v případě, že je alergik, nebude do MŠ přijato (dítě nepatří do kolektivu, je v ohrožené skupině).
 • Formulář najdete na webu školy, nebo u vstupních dveřích MŠ, vyplňte ho raději v klidu doma.
 • Prohlášení odevzdáte první den nástupu do MŠ po období uzavření.
 • Nedávejte dětem do MŠ žádné hračky.
 • U vchodových dveří použijí rodič i dítě desinfekci a pokračují do své šatny.
 • Počet osob v budově bude dle potřeby omezován tak, aby byly dodržovány požadované rozestupy 2 metry.
 • Odpolední vyzvedávání bude probíhat stejným způsobem.
 •  V případě hezkého počasí budou děti na zahradě MŠ, proto je třeba, aby každé dítě mělo batůžek na věci, který si odpoledne vezme s sebou ven.

 

Děkujeme a těšíme se na Vás.
Kolektiv MŠ U Rybiček


ŠKOLNÉ školní rok 2020/2021

Školné se hradí trvalým příkazem, jednorázovým příkazem nebo složenkou na účet MŠ Harmonie.

Částka: 1020,- Kč
č. ú.: 00035-0466162319
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (zjistíte v MŠ)
(splatnost je nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce).

Preferujeme platbu trvalým příkazem. Potvrzení o jeho zřízení zašlete na adresu urybicek@ms-neratovice.cz

Předškolní děti /5-6let/ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.


Vážení rodiče,

děkujeme za vyplnění dotazníku ohledně placení školného.

Z dotazníku vyplynulo, že 48,3% z Vás preferuje úhradu za školné trvalým příkazem, 37,9 % jednorázovým příkazem a 13,8% poštovní poukázkou. 

Proto, od září již nebudou vypisovány složenky. Pokud i nadále budete platit poštovní poukázkou, prosíme o vyzvednutí v Modré třídě.

Potvrzení o zřízení trvalého příkazu zašlete na adresu urybicek@-neratovice.cz

 

Úplata za školné pro školní rok 2020/2021 je 1020,-

Číslo účtu:   35–0466162319

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol: zjistíte v MŠ

STRAVNÉ - školní rok 2020/2021

Stravné lze hradit poukázkou /poukázku si vyžádejte ve třídě u učitelky/ . Splatnost je do 15. dne příslušného měsíce.

V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny pí.
Maškovou Kristýnu
tel: 315 685 343 315 685 620
e-mail: sjslunicko@ms-neratovice.cz

NOVINKY

Školní rok 2019 - 2020

obrázek
Vážení rodiče,
ve složce DOKUMENTY jsou vloženy seznamy dětí, které se účastnily zápisu do naší mateřské školy Harmonie.
Seznamy jsou vyvěšeny také na všech pracovištích MŠ Harmonie.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí budou účastníkům zaslána poštou.
Alena Slámová
ředitelka

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign