logotyp

Aktuality


 

UZAVŘENÍ MŠ HARMONIE
1.3.2021 - 21.3.2021

OD PONDĚLÍ 1.3.2021 DO 21.3.2021 JSOU VŠECHNA PRACOVIŠTĚ MŠ HARMONIE NERATOVICE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ZE DNE 26.2.2021 UZAVŘENA.

Mgr. Šárka Polívková - ředitelka školy


více informací naleznete zde... 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOL

POTŘEBNÉ INFORMACE NALEZNETE ZDE.....

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení!

 MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAKOUPILA GENERÁTOR OZONU A OD18. 2. 2021 PRŮBĚŽNĚ OZONUJEME VEŠKERÉ PROSTORY ŠKOLKY.

PRINCIP OZONOVÁNÍ

Dezinfekce a léčba ozónem má velmi pozitivní vliv na lidský organismus. Nevyžaduje používání těžko odbouratelných chemikálií. Ozón je forma tříatomového kyslíku O3, který vzniká elektrickým výbojem. Tento reaktivní tříatomový kyslík rychle reaguje s bakteriemi a viry, které okamžitě usmrcuje. Při této reakci se rozpadá na nám známý kyslík O2. Během této reakce dochází k dezinfekci a prokysličení, což jsou nesporné výhody pro lidský organismus.EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ V MŠ HARMONIE

Vážení rodiče,

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN) je od čtvrtka 25.2.2021 vstup zákonných zástupců do budovy školy možný pouze s respirátorem/FFP2, KN95/ nebo se zdravotnickou obličejovou maskou naplňující normu ČSN EN14683+AC.
Tato povinnost se vztahuje i na všechny zaměstnance školy / pedagogické  i nepedagogické/ 

I nadále platí ostatní přísná hygienická opatření:

 • dezinfekce rukou u vchodu
 • dodržování předepsaných rozestupů
 • v šatně pouze 2 dospělé osoby
 • přijímány budou pouze zdravé děti
 • vstup do budovy školy pouze 1 dospělý s dítětem

                                                                                  


S přáním pevného zdraví
                                      Mgr. Šárka Polívková
                                                ředitelka školy
V Neratovicích dne 24.2.2021
 

ČERVENÁ TŘÍDA V MŠ U RYBIČEK JE Z DŮVODU KARANTÉNY NAŘÍZENÉ KHS
    OD STŘEDY 24. 2. 2021 UZAVŘENA.


Zákonní zástupci dětí:

 •  kontaktují dětského lékaře, požádají o žádanku na testy pro své dítě a o ošetřovné
 •  v případě, že se jim nepodaří sehnat pediatra, kontaktují KHS Mělník a požádají o zadání do   systému 
 •  Ve středu  24.2.2021 proběhne v MŠ hromadné testování – termín upřesníme
 • negativní výsledek PCR testů je podmínkou pro přijetí dítěte zpět do MŠ po ukončení karantény - nutno doložit zprávou SMS nebo emailem.
 •  v případě, že své dítě nenecháte otestovat se Vám prodlužuje délka karantény na 14 dní. Toto  je nutné doložit písemným potvrzením od pediatra.

                                      Děkuji všem za pochopení,s přáním pevného zdraví
                                                                                       Mgr. Šárka Polívková
                                                                                                   ředitelka školy

 
ZMĚNA V SYSTÉMU PLATEB STRAVNÉHO OD LEDNA 2021

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o zkvalitnění služby STRAVNÉ.
Začátkem ledna 2021 obdržíte email s heslem,
jehož prostřednictvím se budete moci přihlásit na služby Strava.cz.

V rámci této služby budete mít kdykoliv:

1)  informace o zaúčtovaných platbách

2)  přehled o tom, jak se strávník stravoval

3)  informace pro novou platbu na další měsíc

 

Již nebudete dostávat údaje pro platbu stravného na lístečcích.

Údaje pro platbu stravného Vám budou každý měsíc  automaticky chodit  na Váš email.

Můžete si stáhnout i mobilní aplikaci pro vstup do portálu Strava.cz.

Doufáme, že tyto služby přispějí k větší transparentnosti plateb stravného.

 

V Neratovicích  8.12.2020                                             Mgr. Šárka Polívková
                                                                                           ředitelka školy

PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO


ŠKOLNÉ – školní rok 2020/2021


Školné se hradí trvalým příkazem, jednorázovým příkazem nebo složenkou na účet MŠ Harmonie.

Částka: 1020,- Kč
č. ú.: 00035-0466162319
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (zjistíte v MŠ )
(splatnost je nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce).

Preferujeme platbu trvalým příkazem. Potvrzení o jeho zřízení zašlete na adresu urybicek@ms - neratovice.cz

Předškolní děti /5-6let/ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

S dotazy se obracejte na paní učitelku Ivetu Šandovou - Modrá třída.STRAVNÉ - školní rok 2020/2021

Stravné lze hradit poukázkou nebo jednorázovým příkazem. Splatnost je do 15. dne příslušného měsíce. 

V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny pí. Maškovou na tel. čísle: 315 685 343, 315 685 620, email: sjslunicko@ms-neratovice.cz


PROVOZ MŠ HARMONIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19:
 • Zákonný zástupce (přivádějící osoba) vstupuje do budovy školy v roušce, u vchodu si desinfikuje ruce.
 • Zákonní zástupci (přivádějící osoby) dodržují v areálu školy i v budově doporučené rozestupy 2m, neshlukují se.
 • Jedno dítě doprovází pouze jeden dospělý.
 • Do školy jsou přijímány pouze zdravé děti, bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění.
 • V případě, že dítě vykazuje jakékoliv známky infekčního onemocnění, včetně COVID - 19, již při příchodu do MŠ,  není do školy přijaté!
 • Každé dítě musí mít na svém místě v šatně čistou roušku v uzavíratelném obalu pro případ projevů infekčního onemocnění v průběhu dne. V tomto případě je zákonný zástupce ihned informován a je povinen si své dítě neprodleně vyzvednout. 
 • Každé dítě vstupuje do třídy přes umývárnu, kde si pod dohledem myje ruce mýdlem min. 30 sekund.
 • Zákonný zástupce vyplní první den potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Vzhledem k přísným hygienickým opatřením je zakázáno nosit do školy hračky z domova.
 • V případě hezkého počasí budou odpolední činnosti probíhat na zahradě školy.
 • Děti si budou brát všechny své věci s sebou ven - každý musí mít v šatně prázdný batůžek na tyto věci.
 • Budova školy bude v tomto případě pro volný vstup uzavřená.
 • Zákonný zástupce (pověřená osoba) nemusí mít v areálu školy roušku.
 • Po vyzvednutí dítěte opouští všichni co nejrychleji areál školy.
Celý dokument Provoz Mateřské školy Harmonie ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID -19 je vydáván ředitelkou školy jako dodatek školního řádu a je tedy závazný pro všechny účastníky vzdělávacího procesu s účinností a platností od      1. 9. 2020. Za MŠ Harmonie Mgr. Šárka Polívková, ředitelka.

NOVINKY

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

obrázek
Zápis do MŠ Harmonie Neratovice proběhne dne 4.5.2021 od 13.00 - 17.00 hod. na všech odloučených pracovištích školy. Předběžná evidence zájemců od 8.3.2021 do 30.4.2021 na ředitelství školy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign