logotyp

Aktuality

 


Vážení rodiče,

 

Ráda bych touto cestou poděkovala Vám všem, kteří jste v první vlně podzimního nouzového stavu omezili docházku svých dětí do MŠ. Díky Vašemu vstřícnému a zodpovědnému přístupu se nám podařilo udržet v provozu všechny mateřské školy.

 

Od pondělí 23.11.2020 bude vstup zákonných zástupců do jednotlivých škol organizován dle personálních možností daného pracoviště.

 

I nadále platí přísná hygienická opatření:

 

 • vstup do MŠ v roušce
 • dezinfekce rukou u vchodu
 • dodržování předepsaných rozestupů
 • přijímány budou pouze zdravé děti
 • vstup do budovy školy pouze 1 dospělý s dítětem

 

 Všechna pracoviště MŠ Harmonie jsou v provozu.

S přáním pevného zdraví

                                      Mgr. Šárka Polívková

                                                                              ředitelka školy


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ OD 18.11. 2020 

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

 

NOVÁ OPATŘENÍ V MŠ HARMONIE

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás touto cestou oslovit a požádat o zvážení, zda za dané epidemiologické situace potřebujete dávat své dítě do mateřské školy. 

Z důvodu minimalizace osobních kontaktů mezi dospělými v prostorách MŠ dochází od pondělí 
2. 11. 2020 ke zpřísnění provozních opatření tímto způsobem:

 • omezuje se volný vstup zákonných zástupců do budovy MŠ – ráno se budou děti předávat u vchodových dveří školy
 • žádáme zákonné zástupce, aby v prostorách MŠ dodržovali předepsané 2 metrové rozestupy a vytvořili si na předávání dítěte časovou rezervu
 • vyzvedávání dle provozních možností školy

 

Všechna pracoviště MŠ Harmonie zůstávají v provozu.

Děkuji všem za podporu a vstřícnost. 
S přáním pevného zdraví

 

V Neratovicích dne 29.10.2020

 Mgr. Šárka Polívková

 ředitelka

 MŠ Harmonie Neratovice

 V Olšinkách 700, okres Mělník

 tel.: 315 688 675, 602 218 831

 


 


PROJEKT “SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY”

Naše mateřská škola je zapojena do projektu ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ
Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Celoroční projekt pro děti, který pomocí pohybových dovedností a rozvoje poznání, objevují svět. Jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Akce v MŠ - Listopad

Dýńová světýlka - Modrá třída

Dýńový strašák  - Pastelka třída

Hledání zlatého listí - Červená třída

Kam chodí spát zvířátka - Žlutá třída

Uspávání zvířátek - Zelená třída

Cvičení v DDM - Modrá, Červená, Zelená, Pasteka

DLE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE 

PROVOZ MŠ HARMONIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19:

 • Zákonný zástupce (přivádějící osoba) vstupuje do budovy školy v roušce, u vchodu si desinfikuje ruce.
 • Zákonní zástupci (přivádějící osoby) dodržují v areálu školy i v budově doporučené rozestupy 2m, neshlukují se.
 • Jedno dítě doprovází pouze jeden dospělý.
 • Do školy jsou přijímány pouze zdravé děti, bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění.
 • V případě, že dítě vykazuje jakékoliv známky infekčního onemocnění, včetně COVID - 19, již při příchodu do MŠ,  není do školy přijaté!
 • Každé dítě musí mít na svém místě v šatně čistou roušku v uzavíratelném obalu pro případ projevů infekčního onemocnění v průběhu dne. V tomto případě je zákonný zástupce ihned informován a je povinen si své dítě neprodleně vyzvednout. 
 • Každé dítě vstupuje do třídy přes umývárnu, kde si pod dohledem myje ruce mýdlem min. 30 sekund.
 • Zákonný zástupce vyplní první den potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Vzhledem k přísným hygienickým opatřením je zakázáno nosit do školy hračky z domova.
 • V případě hezkého počasí budou odpolední činnosti probíhat na zahradě školy.
 • Děti si budou brát všechny své věci s sebou ven - každý musí mít v šatně prázdný batůžek na tyto věci.
 • Budova školy bude v tomto případě pro volný vstup uzavřená.
 • Zákonný zástupce (pověřená osoba) nemusí mít v areálu školy roušku.
 • Po vyzvednutí dítěte opouští všichni co nejrychleji areál škol
celý dodatek zde:

 


PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO


ŠKOLNÉ – školní rok 2020/2021


Školné se hradí trvalým příkazem, jednorázovým příkazem nebo složenkou na účet MŠ Harmonie.

Částka: 1020,- Kč
č. ú.: 00035-0466162319
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (zjistíte v MŠ )
(splatnost je nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce).

Preferujeme platbu trvalým příkazem. Potvrzení o jeho zřízení zašlete na
adresu urybicek@ms-neratovice.cz

Předškolní děti /5-6let/ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.


STRAVNÉ - školní rok 2020/2021

Stravné lze hradit poukázkou nebo jednorázovým příkazem. Splatnost je do 15. dne příslušného měsíce. 
V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny pí.

Maškovou Kristýnu
tel: 315 685 343 315 685 620
e-mail: sjslunicko@ms-neratovice.cz

NOVINKY

Školní rok 2020/2021

obrázek
Milé děti, vážení rodiče,
léto končí a vy se vracíte do své školky.
Těšíme se na Vás i na nové kamarády,
kteří 1.9.2020 nastupují poprvé.
Ať se Vám u nás líbí.
Za celý tým MŠ Harmonie
Mgr. Šárka Polívková ředitelka
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign