logotyp

Aktuality

Nové opatření MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN

Na základě tohoto ochranného opatření jsou od 9.7.2021 zaměstnanci školy a zákonní zástupci dětí povinni informovat školu o cestách do zahraničí. V tomto opatření jsou stanovena pravidla pro umožnění vstupu na pracoviště, do školy.

Podrobné informace naleznete zde....

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování, pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:
V případě dětí do 6 let věku nesmí mateřská škola až na vyjímky umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země

 • s nízkým nebo středním rizikem/ zelená, oranžová barva/ - bez omezení
 • s velmi vysokým rizikem nákazy/ světle, tmavě červená barva/ - povinnost zůstat v samoizolaci  po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky,
 • s extrémním rizikem nákazy / černá barva/- povinnost zůstat v samoizolaci  po dobu 10 dní od vstupu na území České republiky,


I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

o Na děti, které dovršily 6 let věku, se vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí 

viz zde.....


Informace pro rodiče nově nastupujících dětí do MŠ

 • Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1.9.2021
 • Do MŠ se dostavte s dítětem do 8.00 hod.
 • Rozpis, do jaké třídy bude vaše dítě zařazeno bude umístěn u vchodu do MŠ (1. 9. 2021)
 • Úhradu za ŠKOLNÉ (1020,- Kč) je nutné zaplatit vždy do 20 dne předchozího měsíce (do 20.8. 2021 platba na září 2021), číslo účtu a variabilní symbol obdržíte v MŠ
 • Úhradu za STRAVNÉ je nutné zaplatit vždy do 20. dne předchozího měsíce, vedoucí školní jídelny Vám zašle na základě vyplněné přihlášky ke stravování přihlašovací údaje do aplikace STRAVA.CZ .

Strava bude dítěti automaticky přihlašována na celý měsíc, odhlašování stravy je v kompetenci rodičů. Viz. informace na web. str. školy Harmonie.

Rodiče nově nastupujících dětí, 31. 8. 2021 odhlaste dětem obědy a odpolední svačiny od 1.9. – 3.9. = ADAPTACE – děti budou v MŠ pouze v ranních hodinách. přihlášenou budou mít pouze dopolední svačinu. Na včasné přihlášení oběda a odpolední svačiny Vás upozorní učitelky v dané třídě.

Kontakt na vedoucí školní jídelny je dostupný na webu MŠ.

 • Závazné dokumenty MŠ – Školní řád – seznámení se s obsahem (dostupný na web. stránkách MŠ Harmonie.

Adaptační režim dětí – pro děti, které vůbec nenavštěvovaly MŠ

 • Adaptace dítěte (zvykání na prostředí MŠ) probíhá zpravidla 2–3 týdny (někdy i déle) podle individuálních potřeb dítěte.
 • Adaptaci dítěte není vhodné uspěchat, počítejte s tím, že první dny bude dítě v MŠ
  1–2 hod., následující týden budeme pobyt dítěte postupně prodlužovat.
 • Dopřejte dětem čas na zvykání si ve školce, odloučení od rodičů a na skutečnost, že se musí přizpůsobit daleko většímu počtu lidí, než je rodina, ve které se dosud pohybovaly.
 • Popis průběhu adaptace naleznete na webových stránkách naší MŠ „Poprvé v MŠ“
 • Do MŠ bude dítě potřebovat:

Oblečení do třídy, oblečení na zahradu + náhradní oblečení pro případ „nehody“.

 

Co by mělo dítě umět před vstupem do MŠ

 • Znát své jméno, příjmení a věk
 • Umět si o něco říct, vyjádřit souhlas x nesouhlas
 • Poznat své oblečení
 • Oblékat se (Tepláky, punčocháče, triko, boty, bačkory)
 • Během jídla sedět v klidu u stolečku
 • Jíst lžící a pít z hrnečku
 • Umývat si ruce a utírat se do ručníku
 • Používat toaletu, umět si včas říct (PLENY DO MŠ NEPATŘÍ!!!)
 • Zvládat chůzi po schodech

V případě potravinové alergie dítěte na je nutné přinést potvrzení od lékaře.

Sledujte prosím pravidelně naše webové stránky.

 17.6. 2021 - v 15.30 hod. - schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

 ( pouze 1 rodič, bez dětí, z důvodu vládních opatření )ZMĚNA V SYSTÉMU STRAVOVÁNÍ – STRAVA.CZ

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY OD 1.9. 2021

 

ZA ODHLÁŠENÍ A PŘIHLÁŠENÍ STRAVY PLNĚ ODPOVÍDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE!

Strava je přihlášena na celý měsíc automaticky. V době nepřítomnosti dítěte v MŠ provádí odhlašování stravy zákonný zástupce prostřednictvím elektronického systému ve své aplikaci STRAVA.CZ.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem do 14.00 hodin, v případě nemoci v aktuální den nejpozději do 7.00 hod.

Při onemocnění nebo náhlé nepřítomnosti si lze vyzvednout oběd pouze první den, a to do své vlastní nádoby v čase od 11.00 – 11.15 hod.

Pokud zákonný zástupce stravu neodhlásí, je účtována v plné výši. Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

Dítě, kterému zákonný zástupce nepřihlásil stravu, nemůže být v době oběda v MŠ! Zákonný zástupce si své dítě musí ještě před obědem z MŠ vyzvednout!

Noví strávníci získají přístupové údaje od vedoucí školní jídelny na základě vyplnění přihlášky ke stravování.

 

ZMĚNA V PLATBĚ STRAVNÉHO OD 1.9. 2021

Stravné se platí měsíc předem.

Všichni strávníci musí uhradit stravné na aktuální měsíc vždy do 20. dne předchozího měsíce převodem. (Příklad – platba na září 2021 musí být uhrazena do 20.8.2021).

Variabilní symbol a částku, kterou dostanete mailem, je nutno pečlivě zadat, jinak nebude správně zařazena.

Platby za sourozence se hradí odděleně dle přidělených variabilních symbolů.

Úhrada stravného na účet číslo: 19-0466162319/0800

Rodiče nových dětí obdrží mailem přihlášku ke stravování, kterou zašlou do 18.6.2021 zpět do MŠ, jinak by strava od září nebyla přihlášena.

 


Vážení rodiče, na základě sdělení policie ČR o oznámení blíže neurčených útoků proti mateřským školám po celé republice zavádějí všechna pracoviště MŠ Harmonie Neratovice zvýšená bezpečnostní opatření pro následující dny.
                            Mgr. Šárka Polívková - ředitelka školy

  

PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO
ŠKOLNÉ – školní rok 2020/2021


Školné se hradí trvalým příkazem, jednorázovým příkazem nebo složenkou na účet MŠ Harmonie.

Částka: 1020,- Kč
č. ú.: 00035-0466162319
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (zjistíte v MŠ )
(splatnost je nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce).

Preferujeme platbu trvalým příkazem. Potvrzení o jeho zřízení zašlete na adresu urybicek@ms- neratovice.cz

Předškolní děti /5-6let/ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

S dotazy se obracejte na paní učitelku Ivetu Šandovou - Modrá třída


STRAVNÉ - školní rok 2020/2021

Stravné lze hradit poukázkou nebo jednorázovým příkazem. Splatnost je do 15. dne příslušného měsíce. 

V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny pí. Maškovou na tel. čísle: 315 685 343, 315 685 620, email: sjslunicko@ms-neratovice.cz

NOVINKY

Provoz o letních prázdninách

obrázek
Vážení rodiče, milé děti, přejeme Vám krásné, slunečné léto a budeme se na Vás všechny těšit po prázdninách. Během letních prázdnin budou pro děti otevřena tato pracoviště:

1. 7. - 9. 7. MŠ Sluníčko, Hamplova 1104, Neratovice

12. 7. - 23. 7. MŠ Písnička, ul. OSN 1033, Neratovice

26. 7. - 6. 8. MŠ Čtyřlístek, Dr. E. Beneše 1155,
Neratovice

9. 8. - 20. 8. MŠ Kaštánek, Dr. E. Beneše 1156, Neratovice

Od 23. 8. budou již děti, které jsou přihlášené na měsíc srpen, docházet do svých MŠ.

Příjem nových dětí bude zahájen 1. 9. 2021.

Mgr. Šárka Polívková - ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign