logotyp

Aktuality

UZAVŘENÍ MŠ HARMONIE BĚHEM VÁNOC


Ředitelka Mateřské školy Harmonie Neratovice po dohodě se zřizovatelem oznamuje všem rodičům, že všechna pracoviště školy budou 
od 23.12.2020 do 3.1.2021 uzavřena.                                           
Normální provoz ve všech pracovištích MŠ bude zahájen 4. ledna 2021. 

Děkuji za pochopení. S přáním klidných Vánoc
Mgr. Šárka Polívková
ředitelka MŠ Harmonie

 

NOVÁ OPATŘENÍ V MŠ HARMONIE

Vážení rodiče,

od pátku 9. 10. 2020 přerušuje MŠ Harmonie:

§ předplavecký výcvik

§ cvičení v DDM

§ divadla v MŠ


V týdnu od 26. 10. - 30. 10. 2020 budou uzavřeny školy
(26.,27.10. - volné dny, 29., 30.10.2020 podzimní prázdniny).


MŠ Harmonie omezí v tomto týdnu provoz jednotlivých pracovišť.  Děkuji.

 

Mgr. Šárka Polívková

ředitelka

MŠ Harmonie Neratovice

V Olšinkách 700, okres Mělník

tel.: 315 688 675, 602 218 831

 

Vážení rodiče,

Ráda bych touto cestou poděkovala Vám všem, kteří jste v první vlně podzimního nouzového stavu omezili docházku svých dětí do MŠ. Díky Vašemu vstřícnému a zodpovědnému přístupu se nám podařilo udržet v provozu všechny mateřské školy.

Od pondělí 23.11.2020 bude vstup zákonných zástupců do jednotlivých škol organizován dle personálních možností daného pracoviště.

I nadále platí přísná hygienická opatření:

- vstup do MŠ v roušce

- dezinfekce rukou u vchodu

- dodržování předepsaných rozestupů

- přijímány budou pouze zdravé děti

- vstup do budovy školy pouze 1 dospělý s dítětem

Mgr. Šárka Polívková
ředitelka školy

PROVOZ MŠ HARMONIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19:


 • Zákonný zástupce (přivádějící osoba) vstupuje do budovy školy v roušce, u vchodu si desinfikuje ruce.
 • Zákonní zástupci (přivádějící osoby) dodržují v areálu školy i v budově doporučené rozestupy 2m, neshlukují se.
 • Jedno dítě doprovází pouze jeden dospělý.
 • Do školy jsou přijímány pouze zdravé děti, bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění.
 • V případě, že dítě vykazuje jakékoliv známky infekčního onemocnění, včetně COVID - 19, již při příchodu do MŠ,  není do školy přijaté!
 • Každé dítě musí mít na svém místě v šatně čistou roušku v uzavíratelném obalu pro případ projevů infekčního onemocnění v průběhu dne. V tomto případě je zákonný zástupce ihned informován a je povinen si své dítě neprodleně vyzvednout. 
 • Každé dítě vstupuje do třídy přes umývárnu, kde si pod dohledem myje ruce mýdlem min. 30 sekund.
 • Zákonný zástupce vyplní první den potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Vzhledem k přísným hygienickým opatřením je zakázáno nosit do školy hračky z domova.
 • V případě hezkého počasí budou odpolední činnosti probíhat na zahradě školy.
 • Děti si budou brát všechny své věci s sebou ven - každý musí mít v šatně prázdný batůžek na tyto věci.
 • Budova školy bude v tomto případě pro volný vstup uzavřená.
 • Zákonný zástupce (pověřená osoba) nemusí mít v areálu školy roušku.
 • Po vyzvednutí dítěte opouští všichni co nejrychleji areál školy.
Celý dokument Provoz Mateřské školy Harmonie ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID -19 je vydáván ředitelkou školy jako dodatek školního řádu a je tedy závazný pro všechny účastníky vzdělávacího procesu s účinností a platností od      1. 9. 2020. Za MŠ Harmonie Mgr. Šárka Polívková, ředitelka.

PROJEKT "SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY”

PROJEKT

Naše mateřská škole je zapojena do projektu ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

Celoroční projekt pro děti, který pomocí pohybových dovedností a rozvoje poznání, objevují svět. Jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.


Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Naše mateřská škola se zapojila do celostátního projektu "Celé Česko čte dětem". Podporujeme tím čtenářskou gramotnost dětí. Pravidelně čteme dětem (nejen) v době poledního klidu před spaním z dětských pohádkových knih. 

Rodiče, prarodiče, sourozenci, všichni, kdo budete mít chuť, můžete dětem číst v naší mateřské škole. Můžete je například seznámit s oblíbenou knihou z dětství či s oblíbenou pohádkou, kterou jste četli nebo čtete doma svým dětem.

ŠKOLNÉ PRO ROK 2020-2021

Školné pro rok 2020/2021Školné pro rok 2020/2021

Poprvé do školky 

Maminko, tatínku, uč mě samostatnosti

„Maminko, tatínku, uč mě samostatnosti, abych se o sebe uměl postarat“ aneb CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT

 • Znát své jméno, příjmení i věk
 • Umět si o něco říct, vyjádřit nesouhlas
 • Obouvat a zouvat bačkůrky a boty (tkaničky jen předškolní děti, mladším dětem zaváže učitelka)
 • Poznat si svoje oblečení
 • Umět oblékat a svlékat kalhoty, tričko, ponožky (učitelka připraví, pomůže, ale dítě by mělo mít samo snahu)
 • Při jídle vydržet sedět u stolu
 • Samo se najíst – vzít do ruky rohlík, ovoce a samo si ho držet při jídle
 • Jíst samo lžící, popřípadě příborem
 • Samo pít ze skleničky, z hrnku
 • Umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku
 • Používat záchod – včas si říct, utírat si zadeček (děti od 4 let), pleny do mateřské školy nepatří
 • Zvládat chůzi po schodech, střídání nohou
 • Používat kapesník, vysmrkat se

 

Rodiče, nelekejte se, jestli dovednosti Vašich dětí nejsou na dané úrovni. Od zápisu do začátku školního roku je ještě dostatek času vše napravit. Buďte trpělivý, ale důslední, v klidu nacvičujte co je třeba. Odměnou Vám budou dosažené dovednosti Vašich dětí.

Co budu potřebovat do mateřské školy

 • Přezůvky, nejlépe papučky, pantofle jsou nevhodné
 • Náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko (i starší děti se mohou polít)
 • Pohodlné oblečení do třídy
 • Oblečení na pobyt venku – je vhodné mít náhradní oblečení a obutí, hlavně na školní zahradu, kterou využíváme k pobytu venku (s ohledem na počasí) v každém ročním období. V letním období je důležitá pokrývka hlavy, v podzimním pláštěnka.
 • Je vhodné věcí a obuv označit značkou dítěte
 • Pyžamo, které si dítě odnáší každý pátek domů na vyprání
 • Papírové kapesníky - 1 balení po 10 kusech a jedno „krabičkové balení“ na jedno pololetí

Zvykáme si na školku

„Zvykáme si na školku“ aneb DOBRÁ RADA NAD ZLATO – několik rad pro rodiče

Vaše malá ratolest opouští záchranný kruh převážně mateřské péče a vstupuje do další životní etapy. Nebude to lehké pro Vaše dítě ani pro Vás, Vaši rodinu. Abychom  toto období překonali v klidu a shodě, přečtěte si pár následujících řádek.

 

Stejně  jako Váš nástup do zaměstnání  doprovází určité napětí a stres, doprovázejí tyto pocity i Vaše dítě. Každý člověk je jinak citově i sociálně vybaven, každý se s těmito situacemi vyrovnává jinak. Některé dítě nemá s novým prostředím žádný problém, jiné si zvyká 1 až 2 týdny, některé i půlrok…někdy pozorujeme jen pomalé spěchy, ale i ty jsou pro nás na oslavu. Často se zvykání neobejde bez slziček, vzdoru a vzteku, z nové situace.

To nás nikoho nesmí odradit. Nejdůležitější je vytrvat, neslibovat věci, které nemůžeme splnit. Nikdy dítěti nelhat, např. rovnou říci, že nemůže jít po obědě! Neprodlužovat loučení v šatně, nechodit do třídy, nesedat si ve třídě! Tím se celý proces prodlužuje a děti si to pak často pláčem vynucují a citově vydírají rodiče. Věřte, že pak by se i naše snaha minula účinkem. První tři dny počítejte se zkráceným pobytem v MŠ,  a to do 9,30h. Po těchto třech dnech a po konzultaci s  učitelkami, se bude doba pobytu postupně prodlužovat.

 

 • Své dítě doveďte až do třídy a osobně jej „předejte“ učitelce
 • Neprodlužujte loučení; pusu, zamávat a rychle odejděte
 • Nestůjte za plotem školní zahrady, kde by Vás dítě mohlo vidět
 • Určitou dobu berte dítě po obědě, než si zvykne na nový režim
 • Informujte učitelku, pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní omezení
 • Pokud se Vám hned vše nedaří, nezaujímejte ke škole negativní postoj, dejte svému dítěti i nám dostatek času adaptovat se
 • Před Vaším dítětem mluvte o školce hezky, nestrašte je školkou, školka není za trest.   („ Jen počkej, ve školce, tam ti nikdo nepomůže.“ „Budeš muset dělat všechno sám.“ „Paní učitelka tě naučí poslouchat.“ apod.)

Denní orientační program

Výchovný program vychází z biologických, psychologických a sociálních potřeb dětí.

 • spontánní hravá aktivita, didakticky zacílená nebo motivovaná činnost
 • denní pohybová aktivita, cvičení
 • hygiena, svačina
 • pobyt venku a s tím spojené sezónní činnosti
 • oběd
 • odpočinek a náhradní nespací aktivity u předškolních dětí
 • hygiena a svačina
 • odpolední zájmová činnost

Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ a účastnit se programu podle svého zájmu.

Jsou pravidelně a včas o všem informováni na fcb stránkách daných tříd.

 • V  MŠ děti zásadně do jídla nenutíme, avšak naší snahou je podpořit zvědavost a chuť na nová jídla.
 • Při četbě jídelníčku proto neodrazujte děti od jídel, která vy nejíte nebo nevaříte.
 • Pitný režim je dodržován během celého dne v MŠ.

Během výchovných činností, dbáme především na rozvoj samostatnosti. Chceme vytvořit kolektiv dětí, které budou vlastními osobnostmi, avšak budou znát a respektovat určité  hranice a pravidla. Pak může ve třídě vládnout jen radostná a přátelská atmosféra.

NOVINKY

PF2021

obrázek
Krásné vánoční svátky,
hodně času na pohádky,
štěstí a láska ať Vás hřeje,
to Vám za všechny
zaměstnance MŠ Harmonie
přeje
Šárka Polívková.
A do nového roku naději, zdraví a vše, co máte nejraději.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign