logotyp

Aktuality

Přihlášky na prázdniny

Přihlášku na prázdninový provoz si prosím vytiskněte a vyplněnou předejte ve školce nebo vhoďte do schránky u vchodu MŠ. Přihlášku je nutné doručit do pátku 29. května
Děkujeme

Přihláška na prázdninový provoz

Vážení rodiče,
13. května 2020 bylo Radou města odsouhlaseno znovuotevření MŠ Harmonie.
Od 18. 5. 2020 bude MŠ pracovat v omezeném provozu pouze  pro děti zaměstnaných rodičů. V provozu budou pracoviště MŠ Písnička, MŠ Čtyřlístek, MŠ Kaštánek a MŠ U Rybiček. 
Od 25. 5. 2020 budou připravena již všechna pracoviště a mohou tudíž nastoupit všechny děti, které budou splňovat podmínky vydané ministerstvem školství.
V den nástupu rodiče předají ve školce podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění . Viz odkaz, kde si čestné prohlášení vytisknete a do školky s sebou přinesete.
Prosím, všichni důsledně dbejte pokynů zaměstnanců školy, všichni jednáme v souladu s vydanými opatřeními a nařízeními epidemiologů v rámci péče o zdraví dětí a všech zúčastněných. 
Bude nutné dodržovat např.:
- nesdružovat se před budovou více než 2 osoby, s výjimkou rodiny
- dodržovat rozestupy 2 m před i v budově
- v budově mít roušku
- pokud budou v NUTNÝCH případech vpuštěni rodiče (jen 1 osoba) do budovy, pobývat v ní jen po dobu nezbytně nutnou
- použít při vstupu desinfekci
- počítat se zdržením při předávání dětí, je tedy nutné přijít do MŠ s časovou rezervou
- do školky NESMÍ děti s příznaky virového onemocnění, v případě zjištění vir. onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě neprodleně vyzvednout.

Alena Slámová, ředitelka MŠ


Školné za měsíc duben a květen se neplatí.
Povinnost zaplatit školné na měsíc červen platí i pro děti, které do MŠ nenastoupí.ŠKOLNÉ na měsíc duben a květen prozatím nehraďte. Pokud jste již uhradili,bude vám převedeno na další měsíc.Čestné prohlášení

Žádost o ošetřovné Vám potvrdíme na našem pracovišti po telefonické domluvě.
Pokud je to možné, upřednostníme bezkontaktní variantu.
Formulář vyplníte a zašlete na naši emailovou adresu. My vám ho potvrdíme a zašleme zpět pro vašeho zaměstnavatele.


https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd?inheritRedirect=true

Zápis dětí do MŠ - informace najdete v přiložených dokumentech

Platba školného a stravného:
Platbu za stravné je nutno provést do 15. dne v daném měsíci
Platbu za školné je nutno provést nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce


Školné: trvalý příkaz
    
číslo účtu : 35-0466162319/0800
konstantní symbol: 0378
variabilní symbol: číslo dítěte (dostanete u p. učitelky)
částka pro rok 2019/2020 - 943,-Kč
doklad o zadání trvalé platby je nutné předat v MŠ

Složenkou - obdržíte každý měsíc v MŠ

Stravné 

Stravné   děti 3-6 let --- za den platí 43,-Kč 
              děti 7 let --- za den platí 49,-Kč 

Platba:

Složenkou - obdržíte každý měsíc v MŠ
Internetové bankovnictví - obdržíte údaje k platbě na lístečku
NOVINKY

Školní rok 2019 - 2020

obrázek
Vážení rodiče,
ve složce DOKUMENTY jsou vloženy seznamy dětí, které se účastnily zápisu do naší mateřské školy Harmonie.
Seznamy jsou vyvěšeny také na všech pracovištích MŠ Harmonie.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí budou účastníkům zaslána poštou.
Alena Slámová
ředitelka

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign