logotyp

Aktuality

Vážení rodiče,

Ráda bych touto cestou poděkovala Vám všem, kteří jste v první vlně podzimního nouzového stavu omezili docházku svých dětí do MŠ. Díky Vašemu vstřícnému a zodpovědnému přístupu se nám podařilo udržet v provozu všechny mateřské školy.

Od pondělí 23.11.2020 bude vstup zákonných zástupců do jednotlivých škol organizován dle personálních možností daného pracoviště.

I nadále platí přísná hygienická opatření:

 • vstup do MŠ v roušce
 • dezinfekce rukou u vchodu
 • dodržování předepsaných rozestupů
 • přijímány budou pouze zdravé děti
 • vstup do budovy školy pouze 1 dospělý s dítětem

                                                                                  

Všechna pracoviště MŠ Harmonie jsou v provozu.

S přáním pevného zdraví
                                                                         Mgr. Šárka Polívková
                                                                              ředitelka školy
V Neratovicích dne 18.11.2020

Změna telefonního čísla MŠ Zahrádka


Vážení rodiče,

došlo ke změně telefonního čísla mateřské školy Zahrádka.
Prosíme, poznamenejte si do Vašich telefonů tel. číslo +420 773 756 014
Předchozí telefonní číslo bude přiřazeno jiné škole spadající pod MŠ Harmonii
a pro nás tedy již nebude platné.

Děkujeme, kolektiv MŠ Zahrádka

Omezení provozu MŠ Zahrádka

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás touto cestou oslovit a požádat o zvážení, zda za dané epidemiologické situace potřebujete dávat své dítě do mateřské školy. 

Z důvodu minimalizace osobních kontaktů mezi dospělými v prostorách MŠ dochází od pondělí 

2. 11. 2020 ke zpřísnění provozních opatření tímto způsobem:

 • omezuje se volný vstup zákonných zástupců do budovy MŠ – ráno se budou děti předávat u vchodových dveří školy
 • žádáme zákonné zástupce, aby v prostorách MŠ dodržovali předepsané 2 metrové rozestupy a vytvořili si na předávání dítěte časovou rezervu
 • při vyzvedávání budou vstup do MŠ  korigovat třídní učitelky - max. 2 dospělé osoby v šatně - v naší MŠ V PŘEDÍNI. Důrazně žádám rodiče, aby nevstupovali do šatny školy. Děkuji za pochopení.


Všechna pracoviště MŠ Harmonie zůstávají v provozu.

Děkuji všem za podporu a vstřícnost. 
S přáním pevného zdraví

                                            Mgr. Šárka Polívková, ředitelka školy

V Neratovicích dne 29.10.2020

NOVÁ OPATŘENÍ V MŠ HARMONIE

Vážení rodiče,

od pátku 9. 10. 2020 přerušuje MŠ Harmonie:

§ předplavecký výcvik

§ cvičení v DDM

§ divadla v MŠ


V týdnu od 26. 10. - 30. 10. 2020 budou uzavřeny školy
(26.,27.10. - volné dny, 29., 30.10.2020 podzimní prázdniny).


MŠ Harmonie omezí v tomto týdnu provoz jednotlivých pracovišť.  Děkuji.

 

Mgr. Šárka Polívková

ředitelka

MŠ Harmonie Neratovice

V Olšinkách 700, okres Mělník

tel.: 315 688 675, 602 218 831


PROJEKT “SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY”

Naše mateřská škola je zapojena do projektu ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ
Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Celoroční projekt pro děti, který pomocí pohybových dovedností a rozvoje poznání, objevují svět. Jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

PROVOZ MŠ HARMONIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19:

 • Zákonný zástupce (přivádějící osoba) vstupuje do budovy školy v roušce, u vchodu si desinfikuje ruce.
 • Zákonní zástupci (přivádějící osoby) dodržují v areálu školy i v budově doporučené rozestupy 2m, neshlukují se.
 • Jedno dítě doprovází pouze jeden dospělý.
 • Do školy jsou přijímány pouze zdravé děti, bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění.
 • V případě, že dítě vykazuje jakékoliv známky infekčního onemocnění, včetně COVID - 19, již při příchodu do MŠ,  není do školy přijaté!
 • Každé dítě musí mít na svém místě v šatně čistou roušku v uzavíratelném obalu pro případ projevů infekčního onemocnění v průběhu dne. V tomto případě je zákonný zástupce ihned informován a je povinen si své dítě neprodleně vyzvednout. 
 • Každé dítě vstupuje do třídy přes umývárnu, kde si pod dohledem myje ruce mýdlem min. 30 sekund.
 • Zákonný zástupce vyplní první den potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Vzhledem k přísným hygienickým opatřením je zakázáno nosit do školy hračky z domova.
 • V případě hezkého počasí budou odpolední činnosti probíhat na zahradě školy.
 • Děti si budou brát všechny své věci s sebou ven - každý musí mít v šatně prázdný batůžek na tyto věci.
 • Budova školy bude v tomto případě pro volný vstup uzavřená.
 • Zákonný zástupce (pověřená osoba) nemusí mít v areálu školy roušku.
 • Po vyzvednutí dítěte opouští všichni co nejrychleji areál školy.
Celý dokument Provoz Mateřské školy Harmonie ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID -19 je vydáván ředitelkou školy jako dodatek školního řádu a je tedy závazný pro všechny účastníky vzdělávacího procesu s účinností a platností od      1. 9. 2020. Za MŠ Harmonie Mgr. Šárka Polívková, ředitelka.

Dodatek školního řádu

Dodatek školního řádu


Informace ke kurzu PLAVÁNÍ
Vážení rodiče,
první lekce plavání se koná 8. září 2020, ne 1. září - jak jsem se  domnívala.  V případě malého počtu zájemců ( méně než 10 ) budeme chodit až v dubnu.

Vážení rodiče,
z důvodu zvýšených hygienických podmínek v MŠ se nebude konat informativní schůzka pro rodiče a nově nastupující děti.
Veškeré informace naleznete zde :

 • školní rok začíná 1.9.2020
 • do školky se dostavte nejpozději do 8:00 hodin - ideálně v 7:45 hodin
 • značku pro vaše dítě najdete na nástěnce v šatně dětí
 • úhrada za školné - platí se vždy měsíc předem (trvalým nebo jednorázovým příkazem), platba na září musí proběhnout do 15.9.2020 a na říjen do 30.9.2020. Variabilní symbol a číslo účtu dostanete první den ve školce, nebo vám bude zaslán na váš email.
 • stravé - platba vždy do 15. v měsíci

NOVINKY

Školní rok 2020/2021

obrázek
Milé děti, vážení rodiče,
léto končí a vy se vracíte do své školky.
Těšíme se na Vás i na nové kamarády,
kteří 1.9.2020 nastupují poprvé.
Ať se Vám u nás líbí.
Za celý tým MŠ Harmonie
Mgr. Šárka Polívková ředitelka
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign