logotyp

Aktuality

Nové opatření MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN

Na základě tohoto ochranného opatření jsou od 9.7.2021 zaměstnanci školy a zákonní zástupci dětí povinni informovat školu o cestách do zahraničí. V tomto opatření jsou stanovena pravidla pro umožnění vstupu na pracoviště, do školy.

Podrobné informace naleznete zde....

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování , pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:
V případě dětí do 6 let věku nesmí mateřská škola až na vyjímky umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země

  • s nízkým nebo středním rizikem/ zelená, oranžová barva/ - bez omezení
  • s velmi vysokým rizikem nákazy/ světle, tmavě červená barva/ - povinnost zůstat v samoizolaci po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky,
  • s extrémním rizikem nákazy / černá barva/- povinnost zůstat v samoizolaci po dobu 10 dní od vstupu na území České republiky,


I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

o Na děti, které dovršily 6 let věku, se vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí 

viz zde.....

ZMĚNA V SYSTÉMU STRAVOVÁNÍ – STRAVA.CZ

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY OD 1.9. 2021

 

ZA ODHLÁŠENÍ A PŘIHLÁŠENÍ STRAVY PLNĚ ODPOVÍDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE!

Strava je přihlášena na celý měsíc automaticky. V době nepřítomnosti dítěte v MŠ provádí odhlašování stravy zákonný zástupce prostřednictvím elektronického systému ve své aplikaci STRAVA.CZ.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem do 14.00 hodin, v případě nemoci v aktuální den nejpozději do 7.00 hod.

Při onemocnění nebo náhlé nepřítomnosti si lze vyzvednout oběd pouze první den, a to do své vlastní nádoby v čase od 11.00 – 11.15 hod.

Pokud zákonný zástupce stravu neodhlásí, je účtována v plné výši. Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

Dítě, kterému zákonný zástupce nepřihlásil stravu, nemůže být v době oběda v MŠ! Zákonný zástupce si své dítě musí ještě před obědem z MŠ vyzvednout!

Noví strávníci získají přístupové údaje od vedoucí školní jídelny na základě vyplnění přihlášky ke stravování.

 

ZMĚNA V PLATBĚ STRAVNÉHO OD 1.9. 2021

Stravné se platí měsíc předem.

Všichni strávníci musí uhradit stravné na aktuální měsíc vždy do 20. dne předchozího měsíce převodem. (Příklad – platba na září 2021 musí být uhrazena do 20.8.2021).

Variabilní symbol a částku, kterou dostanete mailem, je nutno pečlivě zadat, jinak nebude správně zařazena.

Platby za sourozence se hradí odděleně dle přidělených variabilních symbolů.

Úhrada stravného na účet číslo: 19-0466162319/0800

Rodiče nových dětí obdrží mailem přihlášku ke stravování, kterou zašlou do 18.6.2021 zpět do MŠ, jinak by strava od září nebyla přihlášena.

 

Dodatek školního řádu

Dodatek školního řádu  • školní rok začíná 1.9.2020
  • do školky se dostavte nejpozději do 8:00 hodin - ideálně v 7:45 hodin
  • značku pro vaše dítě najdete na nástěnce v šatně dětí
  • úhrada za školné - platí se vždy měsíc předem (trvalým nebo jednorázovým příkazem), platba na září musí proběhnout do 15.9.2020 a na říjen do 30.9.2020. Variabilní symbol a číslo účtu dostanete první den ve školce, nebo vám bude zaslán na váš email.
  • stravé - platba vždy do 15. v měsíci

NOVINKY

Provoz o letních prázdninách

obrázek
Vážení rodiče, milé děti, přejeme Vám krásné, slunečné léto a budeme se na Vás všechny těšit po prázdninách. Během letních prázdnin budou pro děti otevřena tato pracoviště:

1. 7. - 9. 7. MŠ Sluníčko, Hamplova 1104, Neratovice

12. 7. - 23. 7. MŠ Písnička, ul. OSN 1033, Neratovice

26. 7. - 6. 8. MŠ Čtyřlístek, Dr. E. Beneše 1155,
Neratovice

9. 8. - 20. 8. MŠ Kaštánek, Dr. E. Beneše 1156, Neratovice

Od 23. 8. budou již děti, které jsou přihlášené na měsíc srpen, docházet do svých MŠ.

Příjem nových dětí bude zahájen 1. 9. 2021.

Mgr. Šárka Polívková - ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign