MŠ Berušky


Unesení RM č. RM/05/30/20 ze dne 11. března 2020:

1. Rada města v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. března 2020 s účinností od 11. března 2020 do odvolání schvaluje omezení provozu Mateřské školy Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník v následujícím rozsahu:

- do pátku 13. března 2020 budou v provozu pracoviště MŠ U rybiček, MŠ Čtyřlístek, MŠ Kaštánek a MŠ Sluníčko, MŠ Písnička

- od pondělí 16. března 2020 bude provoz zajišťován vždy 2 vybranými pracovišti

 

2. Rada města doporučuje přednostně umisťovat do MŠ děti zaměstnaných rodičů, jejichž účast na pracovišti je nezbytná z důvodu zachování provozu organizací zajišťujících chod státu, důsledně dbát na dodržování čl. III odst. 19.1 školního řádu MŠ Harmonie týkající se podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a omezit nebo plně zakázat vstup doprovázejících osob do budov MŠ.

 

3. Rada města současně ukládá ředitelce mateřské školy povinnost informovat o této skutečnosti rodiče dětí zveřejněním na webových stránkách školy.

Toto opatření bude trvat měsíc
Vedoucí pracoviště
:
       Svatošová Jindra 


tel.:                                        315 682 663 
                                              727 966 315

email:                                     berusky@ms-neratovice.cz 
adresa:                                   Ke Kolonii 120, 277 11 Neratovice - Mlékojedy

provozní doba MŠ:                6.30 - 15.30 hodin

učitelka MŠ:                         Jedličková Monika 

provozní personál MŠ: 
školnice:                                Veselá Martina 

vedoucí pracoviště ŠJ:       Mašková Kristýna
tel.:                                        315 685 343 
e-mail:                                   sjslunicko@ms-neratovice.cz 
adresa:                                  Ke Kolonii 120, 27711 Neratovice-Mlékojedy 

personál ŠJ: 
samostatná kuchařka:          Vítová Pavla

NOVINKY

Školní rok 2019 - 2020

obrázek
Na základě rozhodnutí zřizovatele je MŠ HARMONIE OD 16.3. 2020 UZAVŘENA, bližší informace obdržíte ve školkách a v sekci INFORMACE . Prosíme sledujte naše webové stránky bedlivě, ke změnám může docházet denně.

V období NOUZOVÉHO STAVU je pro veřejnost uzavřeno ŘEDITELSTVÍ MŠ - v nutných případech volejte na čísla uvedená na webových stránkách.
DATUM ZÁPISU DĚTÍ zatím není změněn, pokud by se tak stalo, budete okamžitě informováni. ZATÍM JE POUZE POZASTAVEN PŘÍJEM PŘEDBĚŽNÝCH PŘIHLÁŠEK. Děkuji všem za pochopení.
A. Slámová, ředitelka MŠ

Vážení rodiče,
zápis pro školní rok 2020/2021 se bude konat 6. května.Bližší informace jsou zveřejněny v sekci DOKUMENTY. Najdete zde i předběžné přihlášky, které jsou od 9. března dispozici také na ředitelství MŠ.
A. Slámová, ředitelka


Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign